ZAPISNIK 1. UVODNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA

SKUPINA: 5 – 6 let, BARVICE

VZGOJITELJICA: Špela Granda

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tanja Malkovič

KRAJ IZVEDBE: Telovadnica v enoti Čebelica.

DATUM: 14. 9. 2020

URA: 16.30

PRISOTNI:   Romana Anžič, Nina Mišetič, Urška Hočevar,  Primož Hrovat, Sanela Jašić, , Anja in Franjo Jesih, Dijana Seferović, Rok Kostanjšek, Aleš Pevc, Tea Snoj, OD MAKSA Vlasta Knez, Heli Turk, Špela Vodnik, Helena Vrančić, Monika Jereb in Denis Zagvozda, Martina Lužar,  Bolta Alenka,  Špela Granda, Tanja Malkovič.

Dnevni red:

 1. Predstavitev dela in življenja v skupini.
 2. Predstavitev letnega  načrta dela.
 3. Pravilnik o varnosti otrok.
 4. Delegat v svet staršev.
 5. Informacije o taboru.
 6. Pobude in predlogi.

Add 1)

Predstavila sem skupino otrok z imenom Barvice. Seznanila sem jih z napredkom, ki so ga otroci naredili v preteklem letu. Zahvalila sem se jim za korektno sodelovanje preko e-pošte v času zaprtja vrtca.

SKLEP:

 • Starši so se s povedanim strinjali in niso imeli pripomb.
 • Otroci naj prihajajo v vrtec do 8.30 ure, da skupaj pričnemo z zajtrkom.
 • Dogovorili smo se, da vsakodnevno počivamo do novega leta. Tisti otroci, ki po določenem času ne želijo več počivati, se lahko udeležijo tihih dejavnosti v igralnici. Od meseca januarja do meseca marca bomo počivali 3x tedensko (oz. po potrebi), od marca naprej ne bomo več počivali.
 • Straši so seznanjeni in dovolijo izhod iz skupine z otrokom z DSP.
 • Zaradi virusa Covid – 19 je prepovedano prinašati igrače od doma.
 • Fotografije, posnete v vrtcu se lahko objavijo le na spletni našega vrtca. Fotografije ostalih otrok pri dejavnostih v vrtcu ni dovoljeno objavljati na spletnih omrežjih.
 • Starši otrok, ki imajo težave pri izgovarjanju  sičnikov, šumnikov, glasu R, menjavajo glasove… naj se dogovorijo za obisk pri logopedu.
 • Do konca šolskega leta bomo skupaj s straši otroke naučili samostojne uporabe toalete.

Add 2)

Seznanila sem jih s prednostno nalogo skupine »SREČNO, VESELO SELO BO NAŠE, ŽE ZA VODO ČEZ TRAVNIKE JAŠE«. Dogovorili smo se o naših nadaljnjih srečanjih v tem letu.

SKLEP:

 • Letni načrt oddelka so prisotni sprejeli. Letni načrt dela, dogajanje v skupini  in pomembna obvestila bodo na oglasni deski skupine in objavljena na spletni strani skupine.
 • Po e-pošti bova pošiljali, zgolj pomembna obvestila.
 • CICIUHEC: Skupaj z otrokom preberite tri pravljice in se naučite dve deklamaciji. Vsebino pravljice in deklamacijo bo otrok predstavil sovrstnikom v skupini. Literarne vsebine naj bodo kvalitetne in primerne njihovi starosti. Rok: 30. 4. 2021.
 • RUMENI MALI SONČEK: Tekom leta naj vsak otrok opravi vsaj en izlet s svojo družino. V vrtec naj prinese napisan kraj ali žig in datum izleta. Rok: 30. 4. 2021.
 • Otrokova MOJA MAPA ostane v vrtcu, kjer jo otrok pregleduje in dopolnjuje. Po dogovoru mapo otrok odnese domov, kjer bodo starši dopolnili z dogodki, ki so se jim zgodili.

Add 3)

Pravilnik o varnosti otrok je objavljen na spletni strani vrtca.

SKLEP:

 • Starši izpolnjeno izjavo (ki visi na vhodu vrtca) o ponovni vrnitvi v vrtec (po bolezni ali počitnicah).
 • Otrok z vročino, drisko ali bruhanjem naj bo vsaj dva dni doma.

Add4)

Staršem sva  predstavili pomen in način delovanja sveta staršev.

SKLEP:

 • Delegat skupine v svetu staršev je g. Rok Kostanjšek.

Add5)

Staršem sem predstavila potek tabora, ki se ga bomo udeležili 23. 9. – 25. 9. 2020.

 • Pripravila sem jim zloženko z pomembnimi informacijami.
 • Dogovorili smo se, da vsakodnevno sporočim informacije predstavniku staršev. Ta bo e-pošto razposlal ostalim staršem.

Add6)

 • Straši so podpisali izjavo, da so seznanjeni in dovoljujejo prevoz z avtobusom, na katerem je še skupina iz druge enote.

Ljubljana, 15. 9. 2020

Zapisala

Špela Granda

 

Priloga vabilu:

 

V želji, da bi se na našem prvem srečanju lahko pogovorili o pomembnih rečeh, vam nekatere informacije sporočava pismeno. Prosiva, da jih preberete in nam na sestanku posredujete svoja razmišljanja, pripombe, želje, predloge …

 • Enota Čebelica je odprta od 6.00 ure do 16.30 ure. V tem času je otrok lahko prisoten 9 ur.
 • Bodite pozorni na spreminjanje telefonskih številk – v službi, doma – med letom in nam jih, prosiva takoj sporočite.
 • Otroci naše skupine se zjutraj zbirajo v igralnici Žogic na A-strani do 7.00 ure in nato do 7.30 oz. 8.00 ure v igralnici Srčkov na B-strani. V popoldanskem času so otroci po 15.00 uri v igralnici Srčkov in Sovic in nato po 16.00 uri zopet v igralnici Žogic na A-strani.
 • V vrtec lahko straši vstopate le z zaščitno obrazno masko. Ob vstopu si obvezno razkužite roke, otroci si roke umijejo v igralnici.
 • Odsotnost otroka dosledno sporočite v vrtec na telefon 01 5208 636. Prosiva, da nas  med 9.00 uro in 12.00 uro ne motite.
 • Če v vrtec javite odsotnost vašega otroka do 9.00 ure zjutraj, se pri obračunu odšteje znesek za hrano za naslednji dan.
 • V garderobi naj ima otrok vedno rezervna oblačila, saj se zgodi, da se polijemo, zmočimo rokave… Priložena naj bo tudi vrečka, kamor lahko ta oblačila pospravimo.
 • Dobro počutje otrok je odvisno tudi od oblačil. V vrtcu naj bodo otroci oblečeni večplastno, v udobnih oblačilih za igro in bivanje na prostem.
 • Prosiva vas, da redno prebirate obvestila na oglasnem panoju in spletni strani skupine.
 • Zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov glede virusa Covid – 19, se v vrtec ne sme prinašati igrač od doma.
 • Na igrišče bomo hodili v vsakem letnem času – poskrbite za primerno obleko in obutev!

 

Špela Granda in Tanja Malkovič

 

 

 

 

Accessibility