VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, enota ČEBELICA

STAROST OTROK:  2 do 3 leta – skupina Kapljice  
TEMA:  ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA

 

PREDVIDENE  DEJAVNOSTI OTROK

DRUŽBA

 • Spoznava druge otroke in odrasle v oddelku.
 • V vsakdanjih dejavnostih oblikuje zavedanje samega sebe, lastne identitete  in samospoštovanja.
 • Se igra z mlajšimi in starejšimi otroki.
 • Pridobiva veščine za nego telesa in varno igro – notri in zunaj.

GIBANJE

 • Izvaja naravne oblike gibanja – hoja, tek, plazenje – v zaprtem prostoru in na igrišču.
 • Se vključuje v dejavnosti, kjer se igra z različnimi predmeti – različne žoge, krpice in snovi – mivka, pesek.
 • Biva na prostem – v atriju, na igrišču.
 • Se igra različne elementarne igre – lovljenje.
 • Se vozi z različnimi otroškimi vozili brez pedal.

JEZIK

 • Se v vrtcu v vsakdanji komunikaciji srečuje z različnimi socialnimi zvrstmi slovenskega jezika.
 • Sodeluje v igricah s prsti.
 • Komunicira z otroki in odraslimi s pomočjo očesnega stika in gibov.
 • Sodeluje v pogovorih v manjših skupinah.
 • Prisluhne kratki literarni vsebini.
 • Igra se z glasovi.

UMETNOST

 • Se igra, rokuje, tipa, opazuje igrače, predmete, fotografije, slike, knjige, ilustracije …
 • Riše s kredami, barvnimi svinčniki, voščenko.
 • Gnete, oblikuje slano testo, mivko.
 • Sestavlja, razstavlja, lončke, kocke …
 • Doživlja in opazuje igranje ter petje odraslega.
 • Prisluhne različnim zvrstem glasbe.
 • Giba se in pleše s celim telesom.
 • Opazuje in sodeluje z odraslim pri fotografiranju.
 • Se igra in posnema živali, ljudi.

NARAVA

 • Posnema glasove in gibanje živih bitij, predmetov, igrač.
 • Se navaja na negovanje svojega telesa- umivanje rok, brisanje nosa.
 • Poizkuša raznovrstno hrano.
 • Se giblje – guga, pleza, skače, teče, se plazi, brca, se spušča po toboganu …
 • Se igra v peskovniku, uporablja igrače za igro z mivko.

MATEMATIKA

 • Shranjuje igrače v zaboje, škatle, vreče, košare …
 • Šteje enake in različne predmete.

 

Accessibility