D:

– Uvajanje novih otrok.

– Otrok ima možnost razumevati pravila in socialne konvencije ( kdo je na vrsti, kako delimo z drugimi…).

– Otrok ima možnost pridobivati kompleksne socialne veščine ( vzpostavljanje stika z drugimi…).

– Otrok rešuje probleme, se pogaja, dogovarja, vedenje in občutenje drugih, medsebojna komunikacija…).

– Otrok sodeluje pri dejavnostih ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev.

J:

– Otrok sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor, vpeljuje nove teme, se igra in zabava z besedami, sprašuje….

– Otrok samostojno pripoveduje.

– Otrok sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah ali v parih, ter v komunikaciji z otroki in odraslimi.

– Otrok po svojih željah v simbolni igri posnema in se igra osebe, živali predmete.

– Otrok prisluhne pravljici: Pika pikapolonica ( Q. Greban ).

– Pogovor o počitnicah, ogled razglednic in pogovor ob njih.

G:

– Otrok izvaja naravne oblike gibanja v zaprtem prostoru, v naravi.

– Otrok sodeluje pri izvajanju rajalnih iger.

– Otrok hodi na sprehode po bližnji okolici.

– Otrok se giba na igrišču in na igralih.

U:

– Otrok riše s flomastri in barvicami.

– Otrok sodeluje pri  prepevanju znanih pesmic.

– Otrok se sproščeno  giba in pleše ob glasbi.

Accessibility