Začetek novega šolskega leta je tudi za vrtec 

pomemben dogodek, saj nekateri otroci prvikrat vstopajo v naše prostore.

Veliko otrok se po počitnicah zopet vrača k svojim prijateljem v skupino,

nekateri zamenjajo sobo, spet drugi vzgojiteljico, za nekatere je vse po starem.

Vsem otrokom želimo, da bi se v vrtcu počutili lepo in brezskrbno,

staršem pa čim manj stresa ob spremembah v novem šolskem letu.

VSI NAŠI OTROCI (Tone Pavček)

Vsi otroci so naši otroci,
je rekel prijazni glas,
vse frklje in smrklje in froci,
vsi svetlih in temnih in kodrastih las,
vsi naši! Tudi tisti drugačni,
drugačne usode in vere in ras,
vsi beli in črni, vsi bolni in lačni
so taki kot kdo izmed nas.

Skupaj na tem svetu živimo,
svet nam je skupna velika vas,
kjer na srečo iščemo rimo
in poslušamo božji glas,
ki živeti in rasti veleva
in biti odprtih rok
za hudo, ki prizadeva
vsak čas na milijone otrok!

Vsi otroci na svet so rojeni
za srečo in dober prid,
vsak je podoben tebi in meni
in vsak je sonce in vsak je svit.

Accessibility