STARŠI IN OTROCI

Začetek novega šolskega leta je tudi za vrtec pomemben dogodek, saj nekateri otroci prvikrat vstopajo v naše prostore. Veliko otrok se po počitnicah zopet vrača k svojim prijateljem v skupino, nekateri zamenjajo sobo, spet drugi vzgojiteljico, za nekatere je vse po starem

Vsem otrokom želimo, da bi se v vrtcu počutili lepo in brezskrbno, staršem pa čim manj stresa ob spremembah v novem šolskem letu.

 

Strokovne delavke enote Čebelica