GIBANJE:

– GIBALNE IN RAJALNE IGRE,

– VOŽNJA S SKIROJI IN POGANJALCI,

– IGRE Z ŽOGO IN BALONI,

– IGRA Z VODO,

– NARAVNE OBLIKE GIBANJA (tek, poskoki, skoki,…)

– KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI PO ŠTEPANJSKEM NASELJU.

UMETNOST:

– RISANJE,

– SLIKANJE,

– LEPLJENJE,

– OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),

– PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,

– PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,

– POSNEMANJE  ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

MATEMATIKA:

– ŠTETJE ZA ZABAVO,

– RAZVRŠČANJE  PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,

– ORIENTACIJA NA SEBI IN V PROSTORU.

JEZIK:

– POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,

– PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,

– IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,

– BIBARIJE, IZŠTEVANKE,

– IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,

– IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN

DRUGIH OBLIK TISKA.

NARAVA:

–  OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,

– OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,

– SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,

– ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE – plovnost, prelivanje, pretakanje,…

DRUŽBA:

– SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…

– SPOZNAVANJE RAZLIČNIH OBJEKTOV V BLIŽINI VRTCA,

– POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,

– IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,

– RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V

PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,

– PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču, v

prometu…

Accessibility