SPOŠTOVANI STARŠI
S 1. 6. 2020 smo začeli delovati na enak način in pod enakimi pogoji kot pred zaprtjem vrtca. Preko spletne strani in po e-pošti
ste prejeli tudi obvestilo.
OSTAJAJO PA VSI ZDRAVSTVENO HIGIENSKI UKREPI; NOŠENJE MASK, UMIVANJE ROK PRED  VSTOPOM OTROKA V IGRALNICO, RAZKUŽEVANJE ROK OB PRIHODU V VRTEC.
PROSIMO VAS, DA V DOBRO VSEH, TE UKREPE ŠE NAPREJ UPOŠTEVATE.
Hvala za upoštevanje ukrepov.
Kolegij Vrtca Otona Župančiča
Accessibility