Prejeli smo okrožnico MIZŠ v kateri na obveščajo da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.
Vsi otroci so vključeni v matični oddelek, pričenjamo tudi z uvajanjem. Ohranjamo pa vse varnostno higienske ukrepe. Več lahko preberete na povezavi Obvestilo za starše 1. 6. 2020

Accessibility