ČAROBNA VODA

POTREBŠČINE:

· litrska steklena posoda s pokrovom ( kozarec za vlaganje )

· vrč vode

· kovanec

IZVEDBA POSKUSA:

· stekleno posodo do vrha napolni z vodo in jo zapri s pokrovom

· posodo postavi na kovanec

RAZLAGA POSKUSA:

Ko položiš stekleno posodo z vodo na kovanec, je videti, kot da je kovanec brez sledu izginil, kljub temu, da je voda prozorna.

Ko svetloba prehaja iz redkejše snovi ( zrak ) v gostejšo snov ( voda ), na meji spremeni smer. Pravimo, da je prišlo do loma svetlobe. Pri prehodu svetlobe iz zraka v vodo se svetlobni žarki lomijo proti pravokotnici na mejo snovi. Pri prehajanju v obratni smeri pa se svetlobni žarki lomijo stran od pravokotnice na mejo. Pri prehajanju svetlobe iz gostejše snovi v redkejšo snov, pride pri določenem kotu do popolnega odboja svetlobe. Svetloba se ne lomi več, temveč se od meje med snovema odbije nazaj v gostejšo snov. Svetloba od kovanca pod dovolj velikim kotom zadene ob steno posode, zaradi česar se odbije nazaj v vodo. Opazovalec kovanca tako ne more videti.

 

Valentina

Accessibility