Dragi Puhki

štejemo lahko kar tako, ob igri, petju, in pesmi – ko je to ob plesu in gibanju je usvajanje znanja lažje in pomnenje okrepljeno…

pa zaplešimo in štejmo – tokrat do tri

Manica in Kristina

Accessibility