IGRE DOMA
Predšolskim otrokom ponudite različne igre, ki spodbujajo njihov celosten razvoj: igre vlog (igrajte se družino, zdravnike), konstrukcijske igre (s kockami, sestavljankami), ustvarjalne (risanje, barvanje, uprizarjanje iger), gibalne igre ipd., predvsem pa se z njimi veliko pogovarjajte.
• Otroke vključite v gospodinjska opravila, primerna njihovi starosti. V vsakodnevnem hitenju se pogosto pozabi na to. Zdaj ko ste več časa doma in otroci bolj vidijo, kaj vse zahteva urejeno gospodinjstvo, je priložnost, da prevzamejo del obveznosti.
• Tudi v tem času naj bo del dneva namenjen branju. Berite skupaj z otroki: otrokom, ki še ne berejo, berite sami ali pa jih poslušajte, ko oni sami »berejo na glas« (ko ob ilustracijah ustvarjajo zgodbo). Tudi otrokom, ki že berejo, lahko berete na glas ali se pogovarjate o tem, kar preberejo, svetuje Ermenčeva. Otroke lahko spodbudite, da zgodbice narišejo, dramatizirajo in podobno. Spodbudite jih lahko tudi, da preberejo knjige, po katerih so bili posneti filmi. Podobnosti in razlike med knjigo in filmom so zanimivo izhodišče za pogovor.
• Učenje je lahko zabavno. Danes so na voljo številne didaktične vsebine, ki naredijo učenje bolj zabavno. Številni ponudniki so v času epidemije odprli dostop do sicer plačljivih vsebin ali zasnovali nove.
o Pravljice: otrok lahko posluša pravljice, ki jih bereta Boštjan Gorenc – Pižama (ob ponedeljkih) in Desa Muck (vsak dan), bogato zbirko pravljic Lahkonočnic pa ponuja tudi A1.
o Izbrane lutkovne predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana, Lutkovnega gledališča Maribor in Hiše otrok in umetnosti.
o Interaktivni učbeniki in poučne vsebine: učni listi za predšolske otroke na otroci.org, interaktivna gradiva Lilibi (1.–3. razred) in Radovednih pet (4. in 5. razred), ki jih je založba Rokus Klett ponudila brezplačno.
o TV in video vsebine: RTV SLO v dopoldanskem času predvaja program za najmlajše, slovenski filmski avtorji so brezplačno ponudili nabor slovenskih filmov, tudi otroških.
o Druge spletne vsebine: plesne koreografije za otroke Plesnega mesta; predlogi, ki jih je zbral Minicity; brezplačna aplikacija za otroke do 6 do 12 let Da Vinci Kids, spletni časopis za otroke Časoris; otroški spletni portal Bansi; za nekoliko starejše otroke tudi Infodrom.
Poskrbite tudi za bližino v času, ko smo fizično ločeni. Ermenčeva staršem predlaga, naj spodbudijo učitelje, druge starše, prijatelje in otroke, da se virtualno družijo, skupaj učijo ali celo zasnujejo virtualni skupnostni projekt

Accessibility