Grafomotorika sodi med finomotorične spretnosti, pri katerih je udeleženo veliko drobnih mišic rok in prstov, poleg tega pa je pomembna tudi koordinacija med rokami in očmi. Risanje različnih črt in vzorcev začne že v predšolskem obdobju kot priprava na pisanje. Otroci imajo različne sposobnosti in zanimanja, zato tudi grafomotorične dejavnosti niso zanimive vsem. Običajno imajo manj zanimanja ravno tisti otroci, ki jim gre slabše od rok. Otroci, ki imajo krajšo pozornost, se lahko zelo hitro naveličajo, zato je dobro, če risanje vzorcev pospremimo z zgodbicami, pesmicami in različnimi glasovi ter ritmičnimi poudarki. Otroku ponudimo različne barve in različna pisala.

V priponki so delovni listi, s katerimi lahko otroci vadijo grafomotoriko. Če imate na voljo tiskalnik, jih natisnite in naj otrok vleče s prstom, svinčnikom ali pisalom, v kolikor pa nimate možnosti tiskanja, pa lahko otrok »riše« s prstom po ekranu. Tudi taka vaja bo imela učinek.

GRAFOMOTORIČNE VAJE

Accessibility