Pozdravljeni, starši in Puhki

pošiljava Vam pripravo sličic domačih živali, ki jih lahko natisnete, plastificirate ali nalepite na tršo podlago … in igra je prirpavljena. ob njej bodo otroci krepili spoznanja in spretnosti.

Veliko užitkov. Pripravljena igra bo otroke čakala tudi ko se vrnejo v vrtec.

Manica in Kristina

 

Accessibility