Pozdravljeni!

Če ste si ogledali kakšno lutkovno predstavo prek spleta, lahko danes nadaljujete dejavnost z izdelavo preprostih lutk. S pomočjo lutk lahko pri otrocih na prijazen in nevsiljiv način spodbujamo gibalne sposobnosti, govor, komuniciranje z okoljem, predvsem pa domišljijo in ustvarjalnost, ki sta izredno pomembni za njihov nadaljnji razvoj.

Domišljija je začetna iskrica za vse nadaljnje dejavnosti. Z domišljijo se lahko otrok prestavi v drug svet, kraj, čas in lahko postane druga oseba (Korošec, 2004). Otrok si z lutko razvija tudi pozitivno samopodobo in si na ta način krepi samozavest. Lutka zmore vse tisto, česar človek ne zmore. Razvija se tudi empatija, sposobnost, ki se vse bolj povezuje z medsebojnim razumevanjem in humanimi medčloveškimi odnosi. Otrok se vživi v vlogo druge osebe, se postavi v njen položaj in poskuša situacijo razumeti z njenega vidika (Korošec, 2004). V igri je njegova naloga, da reši problem osebe, katere vlogo je prevzel, da v improvizaciji pripelje zgodbo do nekega zaključka. S tem se uči reševanja konfliktov in urejanja medsebojnih odnosov brez posledic (Ropotar Jagodic Andreja, 2014).

Za lutke potrebujete: polomljene barvice ali palčke, nekaj listov papirja, uporabne barvice, lepilni trak ali nalepko, škarje.

Izdelava:
Na list papirja narišemo drevo, deklico, psička, hišo, sonce, luno … Če otroku risanje še ne gre, mu pomagajte in narišite kaj namesto njega, on pa naj izdelek pobarva. Nato naj pobarvan lik otroci izrežejo. Obrnemo ga s hrbtno stranjo navzgor, nanj položimo barvico in jo prilepimo z lepilnim trakom ali nalepko. In lutka na barvici je izdelana!

S takimi lutkami lahko uprizorimo pravo pravcato igrico. Ustvarimo lahko čisto svojo zgodbico in odigramo pravo lutkovno predstavo. Na ta način bomo spodbujali otrokovo domišljijo, pa tudi sami se bomo zabavali.

FOTO: Izdelajmo preproste lutke!

Accessibility