Dragi starši in otroci!

Pošiljava nekaj povezav do pesmic, pobarvank preko katerih se lahko učite abecede.

https://www.otroci.org/predsolski-otroci/pesmice-o-crkah

Še ena pesmica o abecedi…

Accessibility