Primeri igre z geometrijskimi liki.

Otroci narišejo, pobarvajo, izstrižejo različne geometrijske like, različnih barv in velikosti. Starši, pa jim pripravite kartice z zaporedji.

Namen:Otroci na konkretnem predlogu spoznavajo like, vzorce, pravila in vzorec nadaljujejo.

Cilji naloge so da, otrok spoznava geometrijske like, prepoznava vzorec in ga nadaljuje, prepoznava večje-manjše, prepoznava naraščanje majhen-večji-največji, ustvarja z gradniki geometrijskih likov različnih oblik.

Opis dejavnosti:

Didaktična igra je sestavljena tri stopenjsko. Prvo stopnjo zaznamujejo zeleno obrobljene kartice. V prvi stopnji otroci spoznavajo pet različnih geometrijskih likov v odnosu večji-manjši. Liki so obarvani rdeče, rumeno in modro. V tej stopnji je uporabljen gradnik iz dveh geometrijskih likov. Otrok prepozna obliko, barvo in velikost na predlogi in nadaljuje vzorec z liki.

V drugi stopnji, ki jo predstavljajo rumeno obrobljene predloge, otroci prepoznavajo zaporedje in ga nadaljujejo gradnik s štirimi geometrijskimi liki. Tu se seznanijo z stopnjevanjem majhen, večji, še večji, največji. Predloge so sestavljene s štirimi vrstami geometrijskih likov v različnih barvah in velikostih.

V tretji, najtežji stopnji, katero zaznamujejo rdeče obrobljene kartice, pa otrok z že usvojenimi liki po predhodno sestavljenem gradniku z različnimi geometrijskimi liki nadaljuje in sestavi obliko.

Navodilo:

  1. stopnja: Prepoznaj obliko, barvo in velikost, ter v enakem zaporedju manjši-večji nadaljuj vzorec.
  2. stopnja: Prepoznaj like ki si sledijo od najmanjšega do največjega. Prepoznaj in nadaljuj vzorec s štirimi geometrijskimi liki in ne pozabi na pravilno izbrano barvo ter velikost lika.
  3. stopnja: Tudi rišemo lahko z liki. Na predlogah so z usvojenimi geometrijskimi liki sestavljeni različni vzorci iz vsakdanjega življenja. Prepoznaj like in sestavi enak vzorec kot je na predlogi.

Možnost nadgradnje:

Lahko podate vzorec brez barve. Za vsak lik na predlogi, otrok vrže kocko, ki pokaže, katero barvo bo imel lik. Tako si sami sestavijo barvno komponento in nadaljejo vzorec.

Lahko bi kocko metali tudi za velikost likov. Npr. 1 pika bi pomenila mali lik, 2 piki večji lik, 3 pike še večji lik, 4 pike največji lik, 5 pik vrzi še enkrat, 6 pik izberi poljuben lik. To bi bila težja varianta igre, ob kateri bi poleg barve s pomočjo kocke sestavili tudi različne velikosti geometrijskih likov, ki pa si zaradi naključno podane velikosti ne bi sledile od najmanjše proti največji, ampak bi bil gradnik veliko bolj razgiban.

Obilo zabave želim!

Accessibility