D:

Spoznava sebe kot aktivnega udeleženca v prometu.

– Otrok se seznanja z različnimi zgodovinskimi obdobji.

– Otrok se seznanja in pogovarja o upoštevanju prometnih predpisov in s prometno varnostjo ( prečkanje ceste, semafor, čelada, prometni znaki,

varnostni sedež, varnostni pas… ).

– Pogovarja se o prometu, prometnih sredstvih.

– Na sprehodu opazuje prometno urejenost ( križišče, pločnik, semafor, prehod za pešce… ).

– Igra se ustvarjalno igro – promet.

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev.

N:

– Otrok ugotavlja, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje.

U:

– Z umetniškimi sredstvi izraža svoja čustva ( riše, slika, lepi, ustvarja, prepeva pesmice o prometnih sredstvih)… )

– Prometna sredstva in prometne znake ( obliko )  riše, lepi.

M:

– Otrok opazuje rabo simbolov in sodeluje v pogovorih o pomenu simbolov.

– Prepoznava oblike, barve, velikost  prometnih znakov.

 

J:

– Otrok sodeluje v različnih govornih položajih ( sprašuje, začenja pogovor… ).

– Ogled in pogovor ob slikah, knjigah o prometu.

Accessibility