G:

– Skupno izvajanje gimnastičnih vaj – ob glasbi.

– Smučanje ( s kartonskimi smučmi ).

– Drsanje ( na slajdrčih – na kosih filca ).

– Snežak ( zadeni, s kepo iz papirja, luknjo v snežakov  trebuh ).

– Hokej ( na asfaltni površini ).

– Kepanje ( s kepami iz papirja ).

D:

Pridobiva veščine povezane s telesno nego, varnostjo.

– Se druži, sodeluje, nudi pomoč, prejme pomoč…

– Spoznava in se uči Slovensko himno in himno vrtca.

– Seznanja se z običajem.

– Sodeluje pri urejanju igralnice in garderobe ( ob pustu ).

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev…

N:

– Sodeluje v pogovoru kaj mu prija in kaj ne, kaj lahko storimo za boljše počutje ( če je žejen, lačen, utrujen, primerne obutev, obleka… ).

U:

– Sodeluje v pustnem rajanju, v enoti.

– Sodeluje v predstavitvi svoje maske.

– V igri uporablja rekvizite in prvine kostuma

– Izdeluje, ob pomoči odraslega, pustno masko – KURENTA .

– Prepeva pesmico: Pustna – M. Voglar

– Giba se in pleše, kombinira zaporednost in hitrost gibanja.

Accessibility