N:

– Preko različnih dejavnosti in priložnosti spoznava in se seznanja s čustvi in njihovimi izrazi – vesel, jezen…

– Ugotavljajo podobnosti, razlike med seboj.

– Spoznava različna čustva, jih poskuša opisati, izraziti.

– Se umirja: ob dotiku, risanju, ustvarjanju  v mivki, ob božanju, dotikanju, različnih velikosti kamnov, v svetlobnem kotičku.

– Posluša, voha, okuša…

D:

– Preko aplikacije spoznavajo čustva – nasmejan, žalosten, jokajoč…

– V zasebnem kotičku, se igra s svetlobnimi sredstvi.

– Sodeluje v igri z didaktično igračo – čustva.

– Se opazuje pred ogledalom in uprizarja izraze čustev.

– Se pogovarja o medsebojnih odnosih.

– Opazovanje kdaj smo veseli, kdaj jokamo…

– Sodeluje v prijetnih situacijah in spoznava reševanje konfliktnih situacij.

– Dejavnosti ob praznovanju rojstnega dne: petje, risanje, ples, pogostitev…

– Kulturni praznik ( 8. 2. ).

– Spoznava in se seznanja z državnimi simboli in pomenu le teh – zastava, grb, himna.

– Se seznanja, pogovarja, komentira…  o Slovenskem pesništvu.

J:

– Spoznava zgodbo: Rožleta je strah, Rožle je žalosten ( Aurélie Chien Chow Chine ), Kiko in roka (Združenje proti spolnemu zlorabljanju).

– Se pogovarja, sprašuje, odgovarja, poimenuje, komentira….

– Spoznava nove besede, stavčne vzorce.

– Sodeluje v komunikaciji z otroki in odraslimi.

– Posluša in se pogovarja o  Prešernovih pesmih,  ter spoznava Prešerna, kot Slovenskega pesnika.

– Seznanja se z besedilom Slovenske himne – Zdravljice.

M:

– Spoznava kaj se zgodi kot vzrok in nastane kot posledica.

U:

Ustvarja z naravnim materialom.

– Spoznava in igra na mali instrumente iz naravnega materiala.

– Barva predloge, po vsebini zgodbe.

– Risanje, barvanje državnih simbolov.

Accessibility