N:

Otrok ima možnost opazovati, primerjati, se igrati z bučami.

– Pogovor o bučah: kje rastejo, kje jih uporabljamo…

– Očistimo bučo in izdelamo iz nje strah.

U:

– Otrok prinaša od doma različna sredstva, rekvizite – duhce, čarovnice, pajke…

– Izdelovanje strahov, pajkov.

– Otrok sodeluje pri pripravi, okrasitvi prostora – igralnice.

– Zabava v igralnici, na temo.

M:

– Otrok spoznava, rabi izraze za položaj delov telesa, predmetov.

Accessibility