U:

– Preko računalnika si ogleda različne igre otrok – s sredstvi, ples, šport…

– Otroci se igrajo igre vlog.

– otroci animirajo ročne in prstne lutke.

– Sodelovanje na natečaju: IGRAJ SE Z MANO – risanje z voščenkami.

N:
– Preko računalnika, knjig, Cicidojev, si ogleda onesnaženo naravo.

– Se o posledicah onesnaževanja narave pogovarja.

– Razmišlja in se pogovarja o posledicah kopičenja odpadkov za okolje in zdravje

– Sodeluje pri ločenjem zbiranju  odpadkov ali ponovni uporabi ( uporaba embalaže ),  ali predelavi ( recikliranje)…

Accessibility