TEMA:  PRAVIČNOST IN POŠTENOST

 

PREDVIDENE  DEJAVNOSTI OTROK

 

DRUŽBA:

 • Sodeluje pri pogovoru o vrednotah –  poštenost in pravičnost, o njunem pomenu.
 • Igra se v različnih kotičkih.
 • Sodelovanje v različnih dejavnostih, kjer se otroci srečujejo in upoštevajo, uresničujejo.. vrednote.

NARAVA:

 • Preko ogleda slikanic, Cicidojev, slik… ugotavlja, da imajo živali lastnost, ki jih v realnosti nimajo.
 • Doživlja posamezno čutilo – vonj, okus… in občutke – žalost, veselje, jeza, bes…
 • Se poskuša vživeti v občutke drugih – empatija.
 • Bivanje zunaj v deževnem, vetrovnem
 • Spozna planetarij, si ogleda projekcijo v planetariju, 17. 5. 2019.
 • Spoznava in raziskuje vulkan: krater, lava, vulkanski kamni, pesek, potres, kemijski – fizikalni poskus – vulkan, “izbruh” vulkana.

JEZIK:

 • Prisluhne različnim zgodbam na temo – Mojca Pokrajculja, Pod medvedovim dežnikom, Poredni zajček, B. Jurca.
 • Se seznanja z značilnostmi, ki so značilne za basni.
 • Bogati si besedni zaklad – fosil, dinozaver, arheolog, izkopanina… in  oblikuje daljše stavke.

MATEMATIKA:

 • Šteje, posnema štetje s prsti.
 • Odkriva kje vse so števila – telefon, mobitel, termometer, blagajna…
 • Predmete dodaja, odvzema in jih šteje.
 • Se pogovarja in pojasnjuje, kaj se je zgodilo najprej kot vzrok in kaj je nastalo kot posledica.
 • Z odraslim se igra igre odgovarjanja na vprašanja odraslega, ki se začnejo z Zakaj.

UMETNOST:

 • Ustvari risbo za koledar.
 • Slika, riše, striže, lepi …
 • Sodeluje pri skupinskem fotografiranju.
 • Izdela svoj fosil.

GIBANJE:

 • Izvaja dejavnosti v gibalno športnem programu MALI SONČEK .
 • Sodeluje na prvem skupnem izletu skupine – Lavričeva koča na Gradišče                        nad Ivančno Gorico
 • Igra se priljubljene gibalne igre, sodeluje v sprostitvenih dejavnostih, vsakodnevno giba na igrišču.
 • Se udeleži daljšega sprehoda – PST.

Accessibility