ZAPISNIK 1. SREČANJA S STARŠI

IME SKUPINE: Srčki

IME VZGOJITELJICE: Tamara Milinović Grgić

IME POM. VZGOJITELJICE: Irma Poljanšek Pogačar

KRAJ IZVEDBE: Naša igralnica

DATUM: 18. 9. 2019

URA: 16. 30

PRISOTNI: 18 staršev

ODSOTNI: 1 starš

DNEVNI RED:

 1. Predstavitev dela in življenja v naši skupini.
 2. Pravilnik o varnosti otrok.
 3. Potrditev delegata v svet staršev.
 4. Pobude in predlogi.

Ad1:

Po pozdravu staršev sva se s pom. vzg. zahvalili staršem za dosedanje sodelovanje, podporo, prinašanju materiala in igrač… Ob vabilu na sestanek so starši prejeli  prilogo, ki je priloga tudi zapisniku. Nihče ni imel nobenega vprašanja oziroma ni izrazil nobene nejasnosti, v zvez z prilogo. Staršem sem predstavila delo in življenje v skupini. Opisala sem značilnosti skupine, vzdušje, ugotovitve uvajalnega obdobja, predstavila napredek glede na lansko leto…

 1. SKLEP: Starši bodo otroke oblačili za bivanje v vrtcu večplastno.
 2. SKLEP: Robčke bodo starši prinašali po potrebi.
 3. SKLEP: Ob rezervnih oblačilih, v nahrbtnikih, v vrtcu, bodo otroci imeli tudi vrečke,  za mokro, umazano perilo.

Ad2:

Podrobno sem predstavila INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT oddelka

 1. SKLEP:  ILDN skupine bo visel celo šolsko leto, na oglasni deski in bo na spletni

strani skupine.

2. SKLEP: Starši novincev  prinesejo portfolio mape, s srajčkami.

3.SKLEP: Rojstne dni v skupini bomo praznovali. Slavljenec prinese v skupino nekaj

malega za skupino ( posladek ali sadje ali slano pecivo).  Dogovorili smo se,

da slavljenec obdari tudi skupino, v dogovoru z nama – didaktično igračo ali

družabno igro ali slikanico.

4. SKLEP: Ob petkih bomo imeli igralni dan. Otroci ta dan prinesejo igrače od doma –

družabne igre, avtomobilčke, dojenčke… – igračo, ki jo otrok želi prinesti v

vrtec. Igrača naj ne bo nevarna ( majhna, ostri robovi… ). Pištole in orožje ne

sodijo v vrtec.

5. SKLEP: Pri projektu Pravljica potuje bodo starši otroku doma prebrali pravljico, ki jo

bova izbrali strok. delavki iz oddelka, in ob njej ustvarjali. Otrok bo v za to

pripravljeni škatli prinesel presenečenje za skupino. Projekt bo pričel potekati

v mesecu januarju 2020.

6. SKLEP: Večina staršev je podprla predlog starša, da bo naše 2 srečanje v začetku

decembra  2019, izlet z baterijami na Ljubljanski grad.  Tretje srečanje bo na

željo staršev januarja ali februarja 2020  – sankanje na hribčku ob vrtcu. Če

snega ne bo, bodo  v vrtcu organizirane ustvarjalne delavnice ( otroci

ustvarjajo skupaj s starši ).

7.SKLEP: Za gibalno športni projekt Mali sonček starši opravijo do 20. 5. 2020 en izlet

skupaj z otrokom ( doma ).

8.SKLEP:  Starši so seznanjeni, da fotografije drugih otrok NE SMEJO objavljati

NIKJER, tudi ne na družbenih omrežjih, spletu…

9. SKLEP: Starši so seznanjeni, da strokovnih delavk, brez njihovega vedenja ne smejo

fotografirati.

10. SKLEP: Starši se strinjajo z ILDN- jem  oddelka in nanj nimajo pripomb.

Ad2:

Pomočnica vzg. je staršem predstavila pomembne točke  iz Pravilnika o varnosti otrok. Starše je opomnila, da je pravilnik tudi na internetni strani vrtca in, da si ga tam lahko podrobno preberejo.

 

Ad3: Pohvalila sem dosedanjo predstavnico za korektno delovanje in opravljanje njene

naloge., ter za sprotno komunikacijo z nama in starši.

 

 1. SKLEP: Vsi prisotni starši so potrdili dosedanjo predstavnico v Svetu staršev.

 

            HELI TURK

Ad5:

Pogovarjali smo se o aktualnih temah, prihajajočih dejavnostih … Starše sem opomnila na  izpolnjevanje anket med prazniki. Povabili sva starše, da se za vse pripombe, nejasnosti, nesoglasja… najprej obrnejo na naju.

 

 1. SKLEP: Gospa Heli Turk bo, tudi v prihodnje, preko emailov staršem pošiljala

fotografije.

 

Starši so se nama zahvalili za dosedanje  delo in  skrbi za njihove otroke, ter sodelovanje s starši.

Priloga zapisniku:

V želji, da bi se na našem prvem srečanju lahko pogovorili o pomembnih rečeh, vam nekatere informacije sporočava pismeno. Prosiva, da jih preberete in nam na sestanku posredujete svoja razmišljanja, pripombe, želje, predloge …

 

 • Delovni čas vrtca O. Župančiča je od 5.30 – 16.30. Ker trenutno ni potrebe je enota Čebelica odprta od 6.00 ure do 16.30 V tem času je otrok lahko prisoten 9 ur.
 • Bodite pozorni na spreminjanje telefonskih številk – v službi, doma – med letom in nam jih, prosiva takoj sporočite.
 • Vsi otroci naše enote se v jutranjem času zbirajo v igralnici Sovic na A-strani do 7.00 ure in nato do 8.00 ure v naši igralnici. V času odhajanja  se otroci po 15.00 uri združujejo v naši igralnici  in nato po 16.00 uri v igralnici Sovic.
 • Odsotnost otroka – predvsem nalezljivo bolezen – sporočite v vrtec na telefon 01 5208 637.     Prosiva, da nas  med 9.00 uro in 12.00 uro ne motite.
 • Če v vrtec javite odsotnost vašega otroka do 9.00 ure zjutraj, se pri obračunu odšteje znesek za hrano za naslednji dan.
 • Vabila, položnice za oskrbnino vrtca, osebna obvestila … bodo v garderobi vašega otroka. Prosiva, da stanje v omaricah redno pregledujete.
 • Pomagajte nam skrbeti za red v garderobi. V garderobi naj ima otrok vedno rezervna oblačila, saj se nam pogosto zgodi, da se polijemo, zmočimo rokave … Priložena naj bo tudi vrečka, kamor lahko ta oblačila pospravimo.
 • Prosiva vas, da redno prebirate obvestila na oglasnem panoju in/ali spletni strani skupine.
 • V vrtec naj otroci prinašajo primerne igrače – ne drobnih ali dragocenih predmetov, nevarnih igrač z ostrimi robovi … Ob PETKIH bomo imeli igralni dan. Ta dan lahko otrok prinese igračo od doma za igro v vrtec.
 • Dobro počutje otrok je odvisno tudi od oblačil; pretesne hlače, če jim je prevroče – vse to jih moti, prav tako naju, saj jim ne moreva velikokrat pomagati. V vrtcu naj bodo otroci oblečeni večplastno, v udobnih oblačilih za igro.
 • Pogovorne ure bova izvajali enkrat mesečno. Če je v mesecu skupno srečanje, pogovornih ur ne bo. Obvestilo za pogovorne ure bo na oglasni deski, svojo prisotnost ,v določenem terminu sporočite strokovni delavki v oddelku.
 • Na igrišče bomo hodili v vsakem letnem času, tudi pozimi, ko bo zapadel sneg – nepremočljiva obleka, primerna obutev!
 • Prosimo vas, da prinesete  prvi  paket  – 100 papirnatih robčkov v tem šolskem letu.
 • V tem letu je prednostna naloga naše enote GIBAMO IN MIGAMO.

 

Srečanje smo zaključili ob 18. 30

Zapisala:

Tamara Milinović Grgić

Ljubljana; 19. 9. 2019

 

 

 

 

Accessibility