D:

– Otrok primerja ( včasih, danes).

– S pomočjo odraslega otrok ureja mapo, jo dopolnjevanje  ( fotografije ).

– Otrok podoživlja.

– Otrok zazna svoj napredek, se ga veseli.

– Otrok je ponosen na svoje izdelke, viden napredek.. na vsebino svoje mape.

J:

– Otrok tvori povedi.

– Individualni pogovor, pogovor v manjši skupini.

– Otrok se pogovarja.

– Otrok sprašuje, odgovarja, komentira, pojasnjuje, opisuje….

U:

– Otrok riše.

– Otrok prepeva pesmice.

M:

Imenuje predmete v neurejeni skupini, kaže posamezne predmete v množici,šteje zaporedoma dve, tri.

Accessibility