DRAGI STARŠI!

 

V sredo, 18. 9. 2019 ob 16.30 uri vas vabiva na prvo srečanje v tem letu v naši igralnici. Pogovorili se bomo o:

 • DELU IN ŽIVLJENJU V NAŠI SKUPINI.
 • PRAVILNIKU O VARNOSTI OTROK.
 • POTRDITVI DELEGATA V SVET STARŠEV.
 • POBUDAH IN PREDLOGIH.

 

V želji, da bi se na našem prvem srečanju lahko pogovorili o pomembnih rečeh, vam nekatere informacije sporočava pismeno. Prosiva, da jih preberete in nam na sestanku posredujete svoja razmišljanja, pripombe, želje, predloge …

 • Delovni čas vrtca O. Župančiča je od 5.30 – 16.30. Ker trenutno ni potrebe je enota Čebelica odprta od 6.00 ure do 16.30 V tem času je otrok lahko prisoten 9 ur.
 • Bodite pozorni na spreminjanje telefonskih številk – v službi, doma – med letom in nam jih, prosiva takoj sporočite.
 • Vsi otroci naše enote se v jutranjem času zbirajo v igralnici Sovic na A-strani do 7.00 ure in nato do 8.00 ure v naši igralnici. V času odhajanja  se otroci po 15.00 uri združujejo v naši igralnici  in nato po 16.00 uri v igralnici Sovic.
 • Odsotnost otroka – predvsem nalezljivo bolezen – sporočite v vrtec na telefon 01 5208 637.     Prosiva, da nas  med 9.00 uro in 12.00 uro ne motite.
 • Če v vrtec javite odsotnost vašega otroka do 9.00 ure zjutraj, se pri obračunu odšteje znesek za hrano za naslednji dan.
 • Vabila, položnice za oskrbnino vrtca, osebna obvestila … bodo v garderobi vašega otroka. Prosiva, da stanje v omaricah redno pregledujete.
 • Pomagajte nam skrbeti za red v garderobi. V garderobi naj ima otrok vedno rezervna oblačila, saj se nam pogosto zgodi, da se polijemo, zmočimo rokave … Priložena naj bo tudi vrečka, kamor lahko ta oblačila pospravimo.
 • Prosiva vas, da redno prebirate obvestila na oglasnem panoju in/ali spletni strani skupine.
 • V vrtec naj otroci prinašajo primerne igrače – ne drobnih ali dragocenih predmetov, nevarnih igrač z ostrimi robovi … Ob PETKIH bomo imeli igralni dan. Ta dan lahko otrok prinese igračo od doma za igro v vrtec.
 • Dobro počutje otrok je odvisno tudi od oblačil; pretesne hlače, če jim je prevroče – vse to jih moti, prav tako naju, saj jim ne moreva velikokrat pomagati. V vrtcu naj bodo otroci oblečeni večplastno, v udobnih oblačilih za igro.
 • Pogovorne ure bova izvajali enkrat mesečno. Če je v mesecu skupno srečanje, pogovornih ur ne bo. Obvestilo za pogovorne ure bo na oglasni deski, svojo prisotnost ,v določenem terminu sporočite strokovni delavki v oddelku.
 • Na igrišče bomo hodili v vsakem letnem času, tudi pozimi, ko bo zapadel sneg – nepremočljiva obleka, primerna obutev!
 • Prosimo vas, da prinesete  prvi  paket  – 100 papirnatih robčkov v tem šolskem letu.
 • V tem letu je prednostna naloga naše enote GIBAMO IN MIGAMO.

             V želji, pripraviti našim otrokom bivanje v vrtcu prijazno, vas pozdravljava!

                                                        Tamara in Irma 

Accessibility