Prikorakajmo, …nazaj v vrtec!

2.9.2019 – 13.9. 2019

CILJI in NAČRTOVANE DEJAVNOSTI:

DRUŽBA:

– Otrok se seznanja s pravili v skupini in v vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, utemeljenega v neomejevanju pravic drugih.

– Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.

 • Govorimo o domu, družini in svojih doživetjih med počitnicami.
 • opisovanje sebe in spoznavanje novih prijateljev.
 • sodelujemo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev ter odgovornosti za skupno sprejete odločitve.
 • igramo se spoznavne in socialne igre (Zeleni krokodil, Moje ime – moj znak, Poštar, Kip, Lovljenje zmajevega repa.
 • Izdelamo plakat pravil in obnašanja v vrtcu.
 • Obisk otroškega bazarja.
 • Pikin festival.
 • Obisk mestne hiše in ogled razstave.

GIBANJE:

Spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in “športnega obnašanja”.

 • Jutranja telovadba (prebudimo naše telo).
 • Plešemo in se razgibavamo ob glasbi.
 • Igramo se različne športne in elementarne igre (Naša četica koraka, Noč – dan, Trden most).
 • Gremo peš! Sprehod do mestne hiše.

JEZIK:

Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese.

 • Ob sliki otrok izraža svoja občutja.
 • Otrok izvaja dejavnosti, v katerih po svojih željah v simbolni igri in igri vlog posnema in igra osebe, živali, predmete.
 • ob poslušanju in lastnem pripovedovanju doživlja ritem besed.

UMETNOST: Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem.

 • Naslikamo samega sebe (flomaster, tempera).
 • Odtisnemo stopala in ga okrasimo s poslikavo (barvica).
 • Sodelovanje na natečaju Evropski teden mobilnosti.
 • slikanje, okrasitev prometnih rutk (barva za tekstil).

MATEMATIKA: Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje. 

 • Opazujemo rabo simbolov in se pogovorjamo o pomenu simbolov (npr. prometni znaki, oznake v vrtcu, na oblačilih, na embalaži).
 • S simboli označimo pravila v vrtcu (plakat).

VZPOREDNA DEJAVNOSTI: Praznovanje rojstnih dni, Evropski teden mobilnosti.

Accessibility