DRUŽBA:  – Uvajanje otrok s starši in uvajanje brez staršev.

– Ima možnost razumevati pravila in socialne konvencije ( kdo je na vrsti, kako delimo z drugimi… ).                     – Ima možnost pridobivati kompleksne socialne veščine ( vzpostavljanje stika z drugimi… ).

– Sodeluje pri pripravi razstave, v garderobi – PRAVLJICA POTUJE.

JEZIK:   – Otrok posluša pravljice zgodbice.

– Otrok sodeluje v različnih govornih položajih in sodeluje v komunikaciji.


GIBANJE:   
– Sprehodi po bližnji okolici.

– Otrok izvaja naravne oblike gibanja v zaprtem prostoru, v naravi.

– Igra na igrišču: v peskovniku, na igralih.


UMETNOST:
     – Risanje z flomastri in barvicami.

– Po svojih željah v simbolni igri posnema in se igra osebe, živali predmete.

– Prepevanje znanih pesmic.

– Sproščeno se giba in pleše ob glasbi.

– Slikanje s čopiči.

Accessibility