Z GUSARJI NA MORJEMALO NAD VODO IN MALO POD NJO

 Časovno obdobje: julij in avgust 2019

UMETNOST

CILJA:

 • uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti …) in njihovimi izraznimi lastnostmi,
 • negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe ter izbranih virov iz okolja.

DEJAVNOSTI:

 • poslušanje in prepevanje pesmi o poletju, gusarjih,
 • plesanje ob glasbi na različne načine (uporaba metode 5 ritmov, ples z ruticami, »bosi ples« …),
 • risanje in slikanje z različnimi sredstvi in tehnikami,
 • ustvarjanje iz naravnega in odpadnega materiala (izdelava rib, meduz, rakov, barčic),
 • izdelava gusarske ladje in sidra,
 • okraševanje gusarskih rutic, zastave,
 • izvajanje vodenih vizualizacij na temo poletje, morje,
 • poslušanje in prepoznavanje zvokov iz okolja,

NARAVA

CILJI:

 • otrok odkriva in spoznava lastnosti vode in nekaterih snovi (mivka, kamenje …),
 • otrok opazuje in spoznava pojave na nebu in spremembe v naravi,
 • otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja.

DEJAVNOSTI:

 • spoznavanje in raziskovanje letnega časa poletje; opazovanje vremenskih sprememb, pojavov, živali in rastlin,
 • igra in naravoslovni poskusi z vodo (preverjanje plovnost različnih predmetov, prelivanje, igra s pršilkami, umivanje avtomobilov, posodic …), mivko (presipavanje, oblikovanje …),
 • prakticiranje čutne poti na različne načine,
 • spoznavanje svojega telesa in skrb zanj (tudi zaščita pred soncem).

MATEMATIKA

CILJI:

 • otrok išče in zaznava različne možnosti rešitve problema,
 • otrok ureja in razvršča,
 • otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v , pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.

DEJAVNOSTI:

 • razvrščanje, slik, fotografij in naravnega materiala,
 • igranje didaktičnih iger (Spomin …),
 • spoznavanje prostorskih odnosov (v, na, pod),
 • risanje in branje zemljevida,
 • sestavljanje sestavljank na temo poletje, morje,
 • reševanje različnih matematičnih nalog na temo poletje, morje…

JEZIK

CILJA:

 • otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese,
 • otrok spoznava knjigo kot vir informacij.

DEJAVNOSTI:

 • izmišljevanje zgodb ob čarobni vrečki, ki vsebuje predmete povezane s poletjem, morjem, gusarji …,
 • pogovarjanje o morju, poletju, gusarjih,
 • spoznavanje različnih pravljic, zgodbic na temo poletje, morje, gusarji (Vsi na krov; Dungworth, Harmer, Mali slepi potnik; Tomlinson, Browne,  Aloha kaimana; Stubelj Ars …)
 • predstavljanje/opisovanje sebe, dogodivščin, pravljic …,
 • spoznavanje in učenje deklamacij, pesmi, bibarij, izštevank na dano temo (Gusarski junak; Zadnikar …).

DRUŽBA

CILJI:

 • otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki,
 • otrok se seznanja z varnim vedenjem in se uči živeti in ravnati varno v različnih okoljih in situacijah,
 • otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počujte in udobje.

DEJAVNOSTI:

 • medsebojno spoznavanje, igra in druženje,
 • pogovarjanje o dogodivščinah, gusarjih, poletju (izmenjava izkušenj, informacij),
 • igranje socialnih iger (spoznavanje in predstavljanje sebe, opazovanje razlik med nami …),
 • prakticiranje igre vlog, npr. »igramo se plažo, gusarje«,
 • seznanjanje z varnim načinom življenja v različnih situacijah; na cesti, ob različnih vremenskih pojavih ipd.,
 • iskanje gusarskega zaklada,
 • ogled risanke Peter Pan.

GIBANJE

CILJI:

 • spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger,
 • razvijanje fine motorike,
 • sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, poskoki …).

DEJAVNOSTI:

 • igranje elementarnih gibalnih iger (skrivanje, lovljenje),
 • izvajanje dejavnosti, kjer se igra oz. upravlja z različnimi predmeti (paličice, krpice, kamni, školjke …) in snovmi (voda, mivka, pesek …), ki omogočajo razvijanje fine motorike,
 • izdelovanje morskih motivov z origami tehniko,
 • gusarski sprehodi in ples,
 • jutranja telovadba.
Accessibility