Čez poletne mesece  bodo otroci gostovali v enoti Čebelica in spoznavali njene prostore ter bližnjo okolico.Tam si bomo pobližje ogledali kozolec, jih slikali, tiskali in izdelovali trganke v sklopu projekta Kulturna dediščina.Učili  se bodo drug od drugega,  kot naprimer pokaži kaj znaš, kvizi tako in drugače ipd, večino časa  pa preživljali na prostem (igrišče, Golovec, sprehodi)..Ko nam bo zelo vroče se bomo kopali oz igrali z vodo. Izvajali najrazličnejše poskuse z vodo, barvami, preverjali plovnost snovi in predmetov. Sproti bomo praznovali še kakšen rojstni dan in se veliko igrali. Veseli pa bomo tudi prebiranja poletnih razglednic in pozdravov iz dopustov.

Tistim, ki pa počitnice preživljate drugje, kolektiv enote želi vse lepo.

Accessibility