POLETNI RINGARAJA V ENOTI ČEBELICA

GIBANJE:
– GIBALNE IN RAJALNE IGRE,
– GUBANJE, STRIŽENJE,
– NARAVNE OBLIKE GIBANJA,
– IGRA Z RAZLIČNIMI PREDMETI IN SNOVMI,
– IGRE Z ŽOGO IN BALONI,
– BIVANJE NA PROSTEM,
– KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI PO ŠTEPANJSKEM NASELJU.

UMETNOST:
– RISANJE,
– SLIKANJE,
– LEPLJENJE,
– OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),
– PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,
– IGRANJE NA MALE INSTRUMENTE,
– PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,
– POSNEMANJE ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

MATEMATIKA:
– ŠTETJE S PRSTI PRI ODRASLIH IN DRUGIH OTROCIH,
– RAZVRŠČANJE PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,
– ORIENTACIJA V PROSTORU.
– SPOZNAVANJE ODNOSA MED VZROKOM IN POSLEDICO.

JEZIK:
– POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,
– PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,
– IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,
– SODELOVANJE V RAZLIČNIH GOVORNIH POLOŽAJIH, ZAČENJA GOVOR,
– IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,
– IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN DRUGIH OBLIK TISKA.

NARAVA:
– OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,
– OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,
– SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,
– ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE -plovnost, prelivanje, pretakanje,
– SPOZNAVANJE DELA ČEBELARJA IN POMENA ČEBEL ZA NARAVO IN LJUDI.

DRUŽBA:
– SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…
– SPOZNAVANJE IGRALNICE, VRTCA, BLIŽNJE OKOLICE IN PRIDOBIVA RAZLIČNE IZKUŠNJE O SVETU,
– SPOZNAVANJE RAZLIČNIH OBJEKTOV V BLIŽINI VRTCA,
– POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,
– IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,
– RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,
– PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču, v prometu…

VESELIMO SE POČITNIC!

Strokovne delavke enote

Ljubljana, junij 2019

 

Accessibility