POLETNI RINGARAJA V ENOTI ČEBELICA

GIBANJE:

– GIBALNE IN RAJALNE IGRE,

– GUBANJE, STRIŽENJE,

– NARAVNE OBLIKE GIBANJA,

– IGRA Z RAZLIČNIMI PREDMETI IN SNOVMI,

– IGRE Z ŽOGO IN BALONI,

– BIVANJE NA PROSTEM,

– KRAJŠI IN DALJŠI SPREHODI PO ŠTEPANJSKEM NASELJU.

 

UMETNOST:

– RISANJE,

– SLIKANJE,

– LEPLJENJE,

– OBLIKOVANJE (mivka, plastelin, …),

– PREPEVANJE ZNANIH PESMI IN POSLUŠANJE RAZLIČNE GLASBE,

                                                                                                  – IGRANJE NA MALE INSTRUMENTE,                                                                     

– PLES IN SPROSTITEV OB GLASBI,

– POSNEMANJE  ZVOKOV IZ NARAVE IN OKOLJA.

 

MATEMATIKA:

– ŠTETJE S PRSTI PRI ODRASLIH IN DRUGIH OTROCIH,

– RAZVRŠČANJE  PO VELIKOSTI, BARVI, OBLIKI…,

– ORIENTACIJA V PROSTORU.

– SPOZNAVANJE ODNOSA MED VZROKOM IN POSLEDICO.

 

 

JEZIK:

 • POSLUŠANJE RAZLIČNIH LITERARNIH VSEBIN,
 • PRIPOVEDOVANJE O POČITNIŠKIH VTISIH,
 • IGRE ZA RAZVIJANJE GOVORA,
 • SODELOVANJE V RAZLIČNIH GOVORNIH POLOŽAJIH, ZAČENJA GOVOR,
 • IGRA Z GLASOVI IN ČRKAMI,
 • IGRA IN SPOZNAVANJE VLOGE SIMBOLOV IN PISNEGA JEZIKA S POMOČJO KNJIG IN DRUGIH OBLIK TISKA.

 

NARAVA:

 • OPAZOVANJE IN SPOZNAVANJE CVETLIC, ŽUŽELK IN MALIH ŽIVALI,
 • OPAZOVANJE VREMENA V POLETNEM ČASU,
 • SPOZNAVANJE IN OKUŠANJE POLETNEGA SADJA IN ZELENJAVE,
 • ODKRIVANJE IN SPOZNAVANJE LASTNOSTI VODE -plovnost, prelivanje, pretakanje,
 • SPOZNAVANJE DELA ČEBELARJA IN POMENA ČEBEL ZA NARAVO IN LJUDI.

 

DRUŽBA:

 • SKUPINSKE DEJAVNOSTI: petje, poslušanje zgodbic, rajalne in gibalne igre…
 • SPOZNAVANJE IGRALNICE, VRTCA, BLIŽNJE OKOLICE IN PRIDOBIVA RAZLIČNE IZKUŠNJE O SVETU,
 • SPOZNAVANJE RAZLIČNIH OBJEKTOV V BLIŽINI VRTCA,
 • POGOVOR O DOMU, DRUŽINI IN SVOJIH DOŽIVETJIH NA POČITNICAH,
 • IGRA Z MLAJŠIMI IN STAREJŠIMI OTROKI,
 • RAZVIJATI SPOSOBNOSTI IN NAČINE ZA VZPOSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN UŽIVANJE V PRIJATELJSKIH ODNOSIH Z ENIM ALI VEČ OTROKI,
 • PRIDOBIVANJE VEŠČIN POVEZANIH S TELESNO NEGO IN VARNOSTJO – v igralnici, na igrišču, v prometu…

 

VESELIMO SE POČITNIC!

 

 

 

                     Strokovne delavke enote

      Ljubljana, junij 2019