DRUŽBA:

Otrok se pogovarja o vrednotama  poštenost in pravičnost, o njunem pomenu.

– Igra v različnih kotičkih.

– Sodelovanje v različnih dejavnostih, kjer se otroci srečujejo in upoštevajo, uresničujejo.. vrednosti.

 NARAVA:

– Preko ogleda slikanic, Cicidojev, slik… ugotavlja, da imajo živali lastnost, ki jih v realnosti nimajo.

– Doživlja posamezno čutilo ( vonj, okus…) in občutke ( žalost, veselje…).

– Se poskuša vživeti v občutke drugih – empatija.

– Bivanje zunaj v deževnem vremenu.

 JEZIK:

– Prisluhnejo različnim zgodbam na temo – Mojca Pokrajculja, Pod medvedovim dežnikom.

– Se seznanja z značilnostmi, ki so značilne za basni.

– Prisluhne basnim.

 MATEMATIKA:

– Šteje.

– Odkriva kje vse so števila – telefon, mobitel, termometre, blagaajna…)

– Posnema štetje s prsti.

– Predmete dodaja, odvzema in jih šteje.

 UMETNOST:

– Slika.

– Riše.

– Lepi…

 GIBANJE:

– Izvaja dejavnosti v gibalno športnem programu MALI SONČEK .

– Otrok se igra in sodeluje v sprostitvenih dejavnostih, na igrišču.

– Se udeleži daljšega sprehoda – PST.

Accessibility