TO SEM JAZ

1.4. – 30.4. 2019

Cilji in dejavnosti:

Otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh.

 • spoznavamo pojem telo – geografija telesa
 • poimenujemo/pokažemo dele telesa na sebi in na obrisu telesa
 • spoznavamo nove pojme (kosti, organ, mišica, možgani)
 • obrisujemo telo, roke, noge
 • dan čistih zobkov (otroci prinesejo v vrtec svoje zobne ščetke)

Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.).

 • spoznavamo razlike med spoloma
 • spoznavamo razlike med rasami
 • spoznavamo razlike med nami
 • igramo se v kotičku Zdravnik

Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik, je vključen v komunikacijske procese z odraslimi in vrstniki, širi besednjak, se uči samostojnega deklamiranja in pripovedovanja ob slikovni predlogi.

 • širimo besedišče (deli telesa) v pogovoru
 • ob ogledovanju otroških enciklopedij na temo moje telo
 • spoznavamo in utrjujemo deklamacije (To sem jaz, Pika-pika-pikica, Kje si kazalec? Tukaj sem)
 • spoznamo in naučimo pesem Čutila
 • spoznavamo pesem Velik ti si, majhen jaz  in Koža, trup, vse kosti (T. L. Kranjec) in jo utrjujemo

Uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (deli telesa) in njihovimi izraznimi lastnostmi

 • risanje z usti (tempera)
 • rišemo sebe (flomaster, vodene barve)

Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi.

 • Joga za otroke
 • Tibetančki (tibetanske vaje za otroke)
 • igramo igra navodil

Otrok rabi izraze opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.

 • gibalno didaktična igra položajev predmeta
 • na svojem telesu se učimo pojme levo in desno in preproste orientacije v prostoru
 • sestavi dele v celoto (dele telesa v eno telo)

Vzporedne dejavnosti: Sova potuje, praznovanje rojstnih dni, telovadne urice

Accessibility