VRTEC

OTONA ŽUPANČIČA

VRTEC

OTONA ŽUPANČIČA

PROJEKTI

EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Vsako leto najuspešnejšim ustanovam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Vrtec Otona Župančiča jo je pridobil leta 2011 in vsako leto potrjuje ekološko delovanje vrtca. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim ustanovam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education)

DIGITRAJNI UČITELJ

NE PREŽIVI NAJMOČNEJŠA VRSTA, NITI NAJBOLJ INTELIGENTNA; PREŽIVI TISTA, KI SE NAJBOLJE PRILAGAJA SPREMEMBAM. (Charles Darwin)

Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev na področju digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti. V jesenskem času se je tudi večina naših zaposlenih udeležila vsaj 16 urnega izobraževanja s področja digitrajnosti, saj želimo soustvarjati boljši vrtec prihodnosti.

Informacijsko komunikacijska tehnologija je del našega vsakdana. Kadar je zagotovljena varna raba (ne zapolnjevanje prostega časa, nadomestek varuške, kot mašilo, ne vsakodnevno in ne pred drugim letom) s primernimi vsebinami omogočamo; spodbujanje otrokovega miselnega razvoja, reševanje problemov, individualno delo, spodbude za iskanje inovativnih rešitev in razmišljanja, sodelovanje z ožjim in širšim okoljem, aktivno učenje in aktivno participacijo.

V naslednjih treh letih želimo vzpostaviti mednarodno priznan sistem profesionalnega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki postavlja v središče učečo se osebo, ga/jo uspešno pripravlja na izzive prihodnosti ter vzgaja v samostojno in odgovorno osebo-do družbe in do okolja.

3 razvojne faze:

  1. Pripravljamo se za digitalni vrtec – Učinkoviti procesi za omogočeno digitalno delo
  2. Rastemo v digitalnem vrtcu – Podatkovno analitične vodene aktivnosti in omogočeno digitalno usposabljanje
  3. Preskakujemo čas – Pametni vrtci – inovativno poučevanje
STRPEN VRTEC

Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke vsega sveta v vrtcih med seboj povezuje preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Namen projekta je, da otroke preko različnih dejavnosti navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd.

NAJBOLJ ŠPORTEN VRTEC

Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisujeta Nagradni natečaj za najbolj športni vrtec v šolskem letu. Izpolniti je potrebno Pravilnik s kriteriji za pridobitev naziva Najbolj športni vrtec. Pravilnik zajema naslednje kriterije: izvajanje programa Mali sonček v starosti od 2 do 6 let, organizacija smučarskega in plavalnega tečaja, organizacija drsanja in rolanja, udeležba na taborih, udeležba ali organizacija športnih prireditev za otroke in starše, organizacija ali udeležba na množičnih športnih prireditvah.

Ponosno nosimo naslov Najbolj športnega vrtca v Sloveniji, za kar že od šolskega leta 2015/16, prejemamo zlato priznanje.

 

PLANET ZEMLJA

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. V delo društva so se preko projektov vključile tudi različne skupine vrtca Otona Župančiča saj želimo doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

FORMATIVNO SPREMLJANJE

 

CILJ PROJEKTA: Spodbujanje in spremljanje napredka in razvoja posameznega otroka ter celotne skupine.

V celoten vzgojo-izobraževalni proces vnašamo elemente formativnega spremljanja (aktivna vključenost, učenje otrok od otrok, povratna informacija (otroci/odrasli), vrednotenje/samovrednotenje, dokazi, simbolna igra/spodbuda pri učenju, učenje v lastnem ritmu, učenje otrok od otrok, razvoj spretnosti, samovrednotenje, vzg. pa možnost aktivnega opazovanja) v dnevni rutini kot v nenačrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih. Formativno spremljanje je podpora vsakemu posamezniku, bodisi na njegovih močnih ali šibkih področjih, ki temelji na opazovanju, spremljanju in spodbujanju razvoja in napredka. Omogoča avtonomijo otroka (aktivna vključenost, načrtovanje, vrednotenje, možnost pridobitve povratne informacije in učenje otrok od otrok, dokazi). Dejavnosti so načrtovane na poznavanju in razumevanju razvoja vsakega posameznega otroka (potrebe, potenciali, v območju bližnjega razvoja).

VARNO S SONCEM

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Program je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas.

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu je del nacionalnega programa, s katerim so na ZZV Ljubljana pričeli v letu 2006. Tudi vrtec Otona Župančiča se je že prvo leto aktivno vključil v dejavnosti in vsako leto sledimo aktualnim temam ZZV. S programom želimo vplivati predvsem na preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni.

POMEMBNA NOVICA

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani.

Za nami je več kot 60 letna tradicija. Delujemo na petih lokacijah, v katerih je 41 oddelkov vseh starostnih obdobij in oddelek za otroke s posebnimi potrebami. Smo vrtec s tradicijo in kvaliteto. Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE .

Vrtec je temeljna izobraževalna celica, podaljšana roka družine, ki otrokom zagotavlja ugodno okolje, v katerem se počutijo varne. Vsi zaposleni v vrtcu se zavedamo, da opravljamo pomembno delo in da moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih in zaupanja vrednih osebnosti. Tu smo zaradi otrok, ki so naš navdih, hkrati pa nam prinašajo odgovornost, da razvijamo njihove talente. Zaposleni, s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo v otroku najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj. Odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo za dobrobit otrok, skupnosti in našega planeta.

Vrtec je v prvi vrsti namenjen otrokom, ki vanj vstopajo z veseljem, se v njem dobro počutijo, pridobivajo nova znanja in veščine, vzgojne navade in vrednote, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem šolanju in življenju. Z našim strokovnim znanjem, kompetencami se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje. Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, za vsakega otroka dragocenost. Prepričani smo, da bo življenje otrok v vrtcu pestro, vsebinsko bogato, obsuto z ljubeznijo, toplino in varnostjo.

Naše delo je graditi trdne temelje. Verjamem in zaupam, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica
Irena Upelj

VIZIJA VRTCA

Vrtec je vrt,

kjer rastejo otroci,

rastejo znanja in dobri odnosi.

POSLANSTVO VRTCA

Vrtec ni ustanova, vrtec smo ljudje, smo družina, ki skrbimo drug za drugega, kjer se vsi, tako odrasli kot otroci počutimo varne. Zavedamo se, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj posameznika, zato preko igre, ki je skrbno načrtovana, omogočamo varno in spodbudno učno okolje za razvoj otrokovih potencialov. V vrtec otroci vstopajo z veseljem in ga zapuščajo srečni. V svoje okolje prenesejo vrednote spoštovanja, medsebojne pomoči, strpnosti in poštenja ter potrebo po vseživljenjskem učenju in raziskovanju.

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem ter širšim družbenim okoljem.

Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo ter nudimo možnosti za strokovno in osebno rast vseh delavcev vrtca.

LDN 2023-2024

POROČILO LETNEGA NAČRTA DELA 2022-2023_ur_cist_END

Unesco
Logo Ljubljana

AKTUALNO

Najbolj športni VRTEC

Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisujeta Nagradni natečaj za najbolj športni vrtec v šolskem letu. Ponosno nosimo naslov Najbolj športnega vrtca v Sloveniji, za kar že od šolskega leta 2015/16. Slavnostna prireditev...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Aktualne novice

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani.

Za nami je več kot 60 letna tradicija. Delujemo na petih lokacijah, v katerih je 41 oddelkov vseh starostnih obdobij in oddelek za otroke s posebnimi potrebami. Smo vrtec s tradicijo in kvaliteto. Strokovno podlago za delo v vrtcu nam daje KURIKULUM ZA VRTCE .

Vrtec je temeljna izobraževalna celica, podaljšana roka družine, ki otrokom zagotavlja ugodno okolje, v katerem se počutijo varne. Vsi zaposleni v vrtcu se zavedamo, da opravljamo pomembno delo in da moramo v vsakem trenutku dajati zgled pozitivnih in zaupanja vrednih osebnosti. Tu smo zaradi otrok, ki so naš navdih, hkrati pa nam prinašajo odgovornost, da razvijamo njihove talente. Zaposleni, s svojim znanjem, normami, vrednotami in kulturo bivanja omogočamo kvaliteto življenja vsem otrokom in hkrati razvijamo identiteto vsakega posameznika. Z ustvarjalnostjo naših strokovnih delavcev spodbujamo v otroku najpomembnejše – otrokovo radovednost in pripravljenost za pridobivanje novih znanj. Odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo za dobrobit otrok , skupnosti in našega planeta.

Vrtec je v prvi vrsti namenjen otrokom, ki vanj vstopajo z veseljem, se v njem dobro počutijo, pridobivajo nova znanja in veščine, vzgojne navade in vrednote, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem šolanju in življenju. Z našim strokovnim znanjem, kompetencami se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje. Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober vzgojitelj, ki je predan svojemu delu, za vsakega otroka dragocenost. Prepričani smo, da bo življenje otrok v vrtcu pestro, vsebinsko bogato, obsuto z ljubeznijo, toplino in varnostjo.

Naše delo je graditi trdne temelje. Verjamem in zaupam, da nam bo skupaj uspelo.

Ravnateljica
Irena Upelj

VIZIJA VRTCA

Vrtec je vrt,

kjer rastejo otroci,

rastejo znanja in dobri odnosi.

POSLANSTVO VRTCA

Vrtec ni ustanova, vrtec smo ljudje, smo družina, ki skrbimo drug za drugega, kjer se vsi, tako odrasli kot otroci počutimo varne. Zavedamo se, da je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj posameznika, zato preko igre, ki je skrbno načrtovana, omogočamo varno in spodbudno učno okolje za razvoj otrokovih potencialov. V vrtec otroci vstopajo z veseljem in ga zapuščajo srečni. V svoje okolje prenesejo vrednote spoštovanja, medsebojne pomoči, strpnosti in poštenja ter potrebo po vseživljenjskem učenju in raziskovanju.

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje med družino in vrtcem ter širšim družbenim okoljem.

Ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo ter nudimo možnosti za strokovno in osebno rast vseh delavcev vrtca.

Unesco
Logo Ljubljana

PROJEKTI

EKO ŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki. Vsako leto najuspešnejšim ustanovam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave. Vrtec Otona Župančiča jo je pridobil leta 2011 in vsako leto potrjuje ekološko delovanje vrtca. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim ustanovam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education)

STRPEN VRTEC

Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega otroke vsega sveta v vrtcih med seboj povezuje preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Namen projekta je, da otroke preko različnih dejavnosti navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd.

PLANET ZEMLJA

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – VRTEC. V delo društva so se preko projektov vključile tudi različne skupine vrtca Otona Župančiča saj želimo doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

PORAJAJOČA SE PISMENOST

Zavod RS za šolstvo izvaja projekt Porajajoča se pismenost. Zaradi ugotovitev, ki jih prinaša Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in zaradi novejših spoznanj o razvoju in učenju malih otrok, da se učenje pismenosti začenja že zgodaj v otroštvu, torej že pred učenjem akademske oziroma formalne pismenosti Raziskave so pokazale, da je vrtec “varovalni dejavnik” za razvoj govora in mišljenja, predvsem v obdobju med enim in tremi leti. Vrtec Otona Župančiča je v projekt vključen od samega začetka.

VARNO S SONCEM

Program VARNO S SONCEM je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Program je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas.

ZDRAVJE V VRTCU

Program Zdravje v vrtcu je del nacionalnega programa, s katerim so na ZZV Ljubljana pričeli v letu 2006. Tudi vrtec Otona Župančiča se je že prvo leto aktivno vključil v dejavnosti in vsako leto sledimo aktualnim temam ZZV. S programom želimo vplivati predvsem na preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni.

Vse slike na spletni strani so last Vrtca Otona Župančiča.

Slike in druga gradiva je dovoljeno pregledovati, obdelovanje, posredovanje, kopiranje ali objavljanje brez soglasja upodobljenih ali imenovanih ni dovoljeno.

Dostopnost