Program vrtca
DNEVNI PROGRAM

Dnevni program izvajamo v trajanju 6 do 9 ur v času med 5.30 in 16.30, oziroma 17.00 uro.

Strokovna podlaga programa je nacionalni dokument »Kurikulum za vrtce«, ki omogoča strokovno načrtovanje, kakovostno delo in življenje v vrtcu.

Kvalitetno izvajanje programa dosegamo s stalnim strokovnim izobraževanjem strokovnih delavcev in z dobrim poznavanjem razvojnih značilnosti otrok v posamezni starosti.

Tako ustvarjamo pogoje za individualni razvoj vsakega otroka, za njegovo varno, zdravo in zadovoljno otroštvo.

V okviru dnevnega programa izvajamo še prilagojeni  program za otroke s posebnimi potrebami.
Prilagojeni program izvaja specialna pedagoginja po individualiziranem programu z vključevanjem fizioterapevtke.

Otrokom s posebnimi potrebami v rednih oddelkih nudi pomoč mobilna specialna pedagoginja.
Izvedba:  E-NINA d.o.o.