Obogatitvene dejavnosti

1. V IZVEDBI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA

 • Različne oblike bralnih značk v skupinah
 • Knjigobube
 • Ciciuhec
 • Zeleni nahrbtnik
 • Sodelovanje v likovnih natečajih, aktualnih projektih
 • Ustvarjalnice
 • Pevski zbor za otroke
 • Dramske urice za otroke
 • Pravljične urice

Sodelovali bodo vsi otroci posameznih skupin, kjer se bodo strokovne delavke za izvedbo vsebine odločile.

2. V IZVEDBI ZUNANJIH IZVAJALCEV

 • Angleške urice v izvedbi BIP
 • Športne urice v izvedbi ANLIFE
 • Lutkovni abonma v izvedbi Miškinega gledališča Kuckuc
 •  
Izvedba:  E-NINA d.o.o.