Vpis otroka

DAN ODPRTIH VRAT ZA SPREJETE OTROKE

Preživite del dneva v enoti, v katero ste vpisali svojega otroka in se vključite v igro in dejavnosti otrok v skupinah.

Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 31.5.2019 od 9.30 do 11.00 ure. Vljudno vabljeni!

 

ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 Čakalni seznam 1. starost.rtf
 Čakalni seznam 2. starost.rtf

DAN ODPRTIH VRAT v enotah vrtca Otona Župančiča

Za vse, ki si želite pred vpisom otroka ogledati prostore in pridobiti več informacij o življenju v našem vrtcu, smo za vas pripravili dan odprtih vrat.
Svoja vrata bomo za vas odprli v PETEK, 22.2.2019 od 9.30  do 11.00 ure. Vljudno vabljeni!

VPIS OTROKA V VRTEC, šolsko leto 2019-2020
Vpis otrok bo potekal v vrtcu od  1. do 15. marca 2019 v času uradnih ur, v četrtek, 7 .in 14. marca 2019, pa do 18. ure.
Vlogo oddajo:
- starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
- starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. letu 2018/2019
- starši, ki so vlogo oddali po 16.3.2018 in otrok ni sprejet v vrtec
- starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane do vključno z datumom oddaje 15.03.2019.

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami lahko pošljete na naslov:
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, PARMSKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA ali pa se osebno oglasite v času uradnih ur na upravi vrtca - soba številka 6.

Uradne ure vpisa: ponedeljek, torek, sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00  do 15.00 ure,  v petek od 8.00 do 12.00 ure.
V četrtek, 7. in 14. marca, pa od 13.00 do 18.00 ure.

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA 2019-2020

   Obrazec- VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC za Šolsko leto 2019-2020 .pdf 
           

Navodilo o poteku vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2019-2020.pdf       
OBVESTILO - NOVOSTI VPISA 2018-2019.pdf

ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC

   Odlok o sprejemu otrok v vrtec.pdf


  
 

Izvedba:  E-NINA d.o.o.