Dejavnosti

OKTOBER

Teden otroka
Prireditve bodo potekale med 1.10.2018 – 6.10.2018 pod skupno vsebino: ''Prosti čas'' in sicer po skupinah, v enotah vrtca, v sodelovanju z drugimi institucijami in s sodelovanjem zunanjih izvajalcev. Po enotah se bodo izvajale različne dejavnosti.
 
Prednostna naloga naše enote v letošnjem letu je GIBANJE – SRCE ŽIVLJENJA.
V vrtcu posebno pozornost namenjamo gibanju, saj je zelo pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Zato v vrtcu spodbujamo gibanje in si prizadevamo, da otroci preživijo veliko časa v naravi v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. Gibanje na prostem ponuja veliko možnosti za aktivno učenje. Gibanje otroku daje občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja.

Z gibanjem otrok:

  • zaznava in odkriva svoje telo,
  • preizkuša kaj zmore, se veseli svojih razvijajočih sposobnosti in spretnosti ter tako gradi zaupanje vase in svojo samopodobo,
  • raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe,
  • razvija občutek za ritem in hitrost, dojema prostor in čas,
  • razvija zavedanje drugih otrok in odraslih, z njimi deli prostor in stvari, spoznava pomen sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti, pravil.

  • Gibalne aktivnosti bomo izvajali v telovadnici, igralnicah, na vrtčevskem igrišču, Rugby igrišču, na sprehodih in na krajših izletih na Blažev grič in Golovec. Zatorej, igrajmo in gibajmo se, povsod, ob vseh letnih časih in vremenskih razmerah.

Otroci iz skupine Kapljic v mesecu oktobru odhajajo na tri dnevni tabor v Gozd Martuljek (Škratki, moji prijatelji).
Otroci iz skupine Tačk pa se odpravljajo na tri dnevni tabor v Lipico.

 
Razumeti jezik igre, 
pomeni razumeti misli in srce otroka.

Izvedba:  E-NINA d.o.o.